Αίτηση Υποψηφιότητας

Υποβολή της Αίτησης Υποψηφιότητας

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται αυστηρά το διάστημα 3-4-2023 με 21-4-2023.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 30-4-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητάς τους και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα σε ένα ενοποιημένο αρχείο pdf συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα: