Διοίκηση Τμήματος

Θεόδωρος ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Τμήματος

Καθηγητής Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής

Χρήστος ΤΣΙΤΣΑΚΗΣ

Αντιπρόεδρος Τμήματος

Αναπληρωτής Καθηγητής Κοστολόγησης Υπηρεσιών

Διοικούσα Επιτροπή Τμήματος

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ανέλαβε τη διοίκηση του νέου Τμήματος από την έναρξη λειτουργίας του και ολοκλήρωσε τη θητεία της την 27-4-2022, οπότε και ανέλαβε η παρούσα εκλεγμένη Διοίκηση του Τμήματος. Μέλη της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος διετέλεσαν τα ακόλουθα μέλη ΔΕΠ:

Παναγιώτης Αλεξάκης

Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Πρόεδρος

Δημήτριος Καινούργιος

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Πρόεδρος

Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ

Σεραφείμ Πούλος

Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ

Εμμανουήλ Δασενάκης

Καθηγητής, Τμήματος Χημείας του ΕΚΠΑ