Ηλεκτρονική Γραμματεία

H Γραμματεία του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και με το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, προσφέρει στους/στις φοιτητές/τριες την υπηρεσία My-Studies, μέσω της οποίας μπορούν να:

  • παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών που φοιτούν
  • ενημερώνονται για τη βαθμολογία τους στα μαθήματα που εξετάστηκαν
  • υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις μαθημάτων στα χρονικό διάστημα που ορίζει η Γραμματεία.

Εκτός της υπηρεσίας My-Studies, οι φοιτητές/τριες αποκτούν πρόσβαση με το ίδιο Username και Password και σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, όπως:

  • υπηρεσία ανάρτησης προσωπικών ιστοσελίδων
  • πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο του Ιδρύματος
  • σύνδεση μέσω ‘ιδεατού δικτύου’ (VPN) στο δίκτυο του Ιδρύματος
  • δυνατότητα απόκτησης λογισμικού και αδειών χρήσης της εταιρείας Microsoft (www.dreamspark.com)
  • πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
  • δημιουργία και διαχείριση προσωπικών Blogs (προσεχώς)
  • συμμετοχή και χρήση σε Forum του Ιδρύματος.

Το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος μέσω της ίδιας υπηρεσίας και, σύμφωνα με τις εκάστοτε αναθέσεις των μαθημάτων, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τη βαθμολογία των φοιτητών, χωρίς να υπάρχει ανάγκη για διακίνηση έντυπων βαθμολογίων.

Σχετικές πληροφορίες και έντυπα, για τους/τις φοιτητές/τριες και τα μέλη ΔΕΠ, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.pms.uoa.gr).