Ηλεκτρονική Τάξη

Η ‘Ηλεκτρονική Τάξη’ (e-class) είναι μια σημαντική ακαδημαϊκή υπηρεσία πληροφορικής (πλατφόρμα) που παρέχει το Πανεπιστήμιο για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που επιθυμούν να προωθήσουν προς διαμοιρασμό εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που καλύπτουν μπορούν να πραγματοποιούν τακτικές αναρτήσεις του υλικού τους στον ηλεκτρονικό τόπο: https://eclass.uoa.gr.

Οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να ενημερώνονται τακτικά για το επικαιροποιημένο υλικό των μαθημάτων τους μπορούν να κατεβάζουν στους υπολογιστές τους το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσω της πρόσβασής τους στην ηλεκτρονική τάξη των μαθημάτων τους.

Οι φοιτητές/τριες προτρέπονται να μελετήσουν σε βάθος τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) στο σύνδεσμο: https://docs.openeclass.org//el:student, ώστε να αξιοποιήσουν κατά το μέγιστο δυνατό τις παρεχόμενες ακαδημαϊκές και ερευνητικές δυνατότητες, για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της μελέτης τους.