Κανονισμοί Τμήματος

Κατεβάστε από τους ακόλουθους συνδέσμους τους Κανονισμούς σε μορφή pdf:

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
Κανονισμός Κατατακτήριων Εξετάσεων
Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας
Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου
Κανονισμός Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών