Κανονισμοί Τμήματος

Κατεβάστε από τους ακόλουθους συνδέσμους τους Κανονισμούς σε μορφή pdf:

Κανονισμός Προπτυχιακού Προγράμματος
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών
Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης
Κανονισμός Κατατακτήριων Εξετάσεων
Κανονισμός Πτυχιακής Εργασίας
Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου
Κανονισμός Παραπόνων και Ενστάσεων Φοιτητών
Οι φοιτητές που επιθυμούν να καταθέσουν κάποιο παράπονο ή κάποια ένσταση οφείλουν να συμπληρώσουν το Έντυπο Υποβολής Παραπόνων.