Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες»

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέχει Εντατικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη “Διοίκηση σε Ναυτιλία και Λιμένες”, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του ΕΚΠΑ.