Μήνυμα Προέδρου

Αγαπητοί Φοιτητές – Αγαπητές Φοιτήτριες, 

με τις ευχές μας για μια χαρούμενη και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά, 

σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) που ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (ΣΟΠΕ), του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του μεγαλύτερου και ιστορικότερου Πανεπιστημίου της χώρας και εκ των κορυφαίων ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων διεθνώς.

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας είναι ένα δυναμικό και ταχέως αναπτυσσόμενο Τμήμα του ΕΚΠΑ, που ξεκίνησε τη λειτουργία του από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το Τμήμα προσφέρει ένα σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών που ανταποκρίνεται στις διεπιστημονικές εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου της ναυτιλίας και τους λιμένες.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένη διεπιστημονική εκπαίδευση, η παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής ακαδημαϊκής και εφαρμοσμένης έρευνας και η σύνδεσή τους με τις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων, της οικονομίας και της κοινωνίας, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία, τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Στόχοι Τμήματος

Οι ακαδημαϊκές σπουδές στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας έχουν ως κεντρικό στόχο να παρέχουν στους φοιτητές και φοιτήτριες:

  • ποιοτικές επιστημονικές θεωρητικές και εφαρμοσμένες ακαδημαϊκές γνώσεις διεθνούς επιπέδου
  • σύγχρονη, ισχυρή και επικαιροποιημένη επιστημονική εμβάθυνση εξειδίκευσης, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλία και τους λιμένες, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις συνδυασμένες μεταφορές, τη γαλάζια οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλο
  • διεθνείς συνεργασίες και δικτύωση με διεθνή Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, φορείς και επιχειρήσεις, αξιοποιώντας τον κορυφαίο ρόλο της Ελληνικής Ναυτιλίας παγκοσμίως
  • διεπιστημονικές σπουδές που συμβάλλουν στη δυναμική επαγγελματική σταδιοδρομία τους ως διοικητικά στελέχη στον χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων και της Οικονομίας
  • ένα ευρύτερο ακαδημαϊκό πλαίσιο διαμόρφωσης ελεύθερα και κριτικά σκεπτόμενων υπεύθυνων επιστημόνων, στελεχών και πολιτών, με ισχυρή διάθεση προσφοράς στην εγχώρια και διεθνή οικονομία και κοινωνία.

 

Σύνθεση Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας αναπτύσσεται σε ένα πλέγμα σημαντικών, επίκαιρων και δυναμικών συμπληρωματικών διεπιστημονικών αντικειμένων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μαθήματα σε: οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων στη ναυτιλία και τους λιμένες, διεθνή οικονομία και εμπόριο, χρηματοοικονομική ανάλυση, λογιστική, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, ποσοτικές μεθόδους, εφοδιαστική αλυσίδα, θαλάσσιο περιβάλλον, αστικό και ναυτικό δίκαιο, ιστορία και διεθνείς σχέσεις στη ναυτιλία.

Προοπτικές Αποφοίτων

Οι σπουδές στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας αποβλέπουν στον εφοδιασμό των φοιτητών και φοιτητριών με ευρείες διεπιστημονικές γνώσεις, προσόντα και ικανότητες απαραίτητες για την ανάπτυξη δυνατότητας επικοινωνίας στο εργασιακό περιβάλλον των επιχειρήσεων και της οικονομίας, της αποτελεσματικής διαχείρισης κρίσιμων θεμάτων και της λήψης των καταλληλότερων αποφάσεων σε έντονα ανταγωνιστικούς τομείς, όπως είναι η διεθνής ναυτιλία, οι μεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος προετοιμάζονται για να απασχοληθούν σε θέσεις διοικητικών στελεχών σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και οικονομικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυτιλιακής επιχειρηματικότητας, όπως διεθνείς ναυτιλιακές εταιρίες, γραφεία ναυλώσεων, ναυπηγεία, παράκτια βιομηχανία, ναυτιλιακά πρακτορεία, διοίκηση λιμένων, καθώς και στον ευρύτερο τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και των μεταφορών, όπως αεροπορικές, σιδηροδρομικές και υπεραστικές μεταφορές.

Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περαιτέρω ισχυρό επιστημονικό και ερευνητικό υπόβαθρο, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους προετοιμάζει συστηματικά για να αποκτήσουν αξιόπιστες βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στη συνέχεια, εξασφαλίζοντας έτσι επιπρόσθετα προσόντα και δυνατότητες εξέλιξης στην πορεία τους.

Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό Τμήματος

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας στελεχώνεται με εξαιρετικής ποιότητας Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό διεθνούς βεληνεκούς, με έμπειρα και νεότερα στελέχη που διαθέτουν διεθνοποιημένες ακαδημαϊκές εμπειρίες και δράσεις, καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και δυναμικών επιστημονικών πεδίων, παραμένουν συστηματικά ενεργά στην εφαρμοσμένη έρευνα και συνεργάζονται τακτικά.

Το σύνολο του Προσωπικού του Τμήματος – ακαδημαϊκό και διοικητικό – παραμένει πάντα πρόθυμο στη διάθεση των φοιτητών για τη συνεχή υποστήριξή τους, με στόχο να κάνει τη διάρκεια των ακαδημαϊκών σπουδών τους δημιουργική, δυναμική και άξια της επιλογής προτίμησης του Τμήματός μας.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος μπορούν να επισκέπτονται για περισσότερες πληροφορίες την  ιστοσελίδα του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (www.pms.uoa.gr) ή να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (τηλ.: 22280-99513, 22280-99514, ταχ. διεύθυνση: Τμήμα Διαχείρισης και Λιμένων και Ναυτιλίας, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιου Αθηνών, ΤΚ. 34400, Ψαχνά Ευβοίας).

Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία στους Φοιτητές και στις Φοιτήτριες,
στους Διδάσκοντες και στο Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματός μας!

 

Θεόδωρος Συριόπουλος
Καθηγητής Ναυτιλιακής Χρηματοοικονομικής

Πρόεδρος
Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών