Πρόγραμμα Κινητικότητας Φοιτητών

ERASMUS+

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας συμμετέχει με το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus+ και ενθαρρύνει την κινητικότητα φοιτητριών/των, ακαδημαϊκού και ερευνητικού Προσωπικού μεταξύ των ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προγράμματος γίνεται από μέλος ΔΕΠ, που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος και αναλαμβάνει να πληροφορεί και να ενθαρρύνει το φοιτητικό δυναμικό του Τμήματος να συμμετέχει στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS+. Οι ενδιαφερόμενες/οι ενημερώνονται από την/τον Τμηματική Υπεύθυνη/ο για τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους, ώστε να ρυθμίσουν τις ακαδημαϊκές υποθέσεις και θέματα αναγνωρίσεων ECTS πριν υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στην κεντρική προκήρυξη του Ιδρύματος.

Μέσω του Προγράμματος Erasmus+, συγκεκριμένα, οι φοιτήτριες/τες έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια άλλων χωρών και να φοιτήσουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα αναγνώρισης των μαθημάτων εκείνων στα οποία θα εξετασθούν επιτυχώς. Το Πρόγραμμα παρέχει οικονομική ενίσχυση στις/στους φοιτήτριες/τες (όχι πλήρη κάλυψη) διαφορετική για κάθε χώρα. Η διάρκεια συμμετοχής είναι από τρεις έως έξι μήνες. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+ έχουν όλες/όλοι οι εγγεγραμμένες/οι φοιτήτριες/τες, σε Προπτυχιακό ή Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και όσες/όσοι εκπονούν Διδακτορική Διατριβή σε Τμήμα του ΕΚΠΑ. Οι αιτήσεις για συμμετοχή των φοιτητριών/των υποβάλλονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος για μετακίνηση που προβλέπεται κατά το επόμενο έτος.

Τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας Βασικής Δράσης 1 του Προγράμματος Erasmus+ που ισχύει σε ιδρυματικό επίπεδο.

CIVIS

Το ΕΚΠΑ είναι μέλος του πανευρωπαϊκού πανεπιστημιακού δικτύου CIVIS και οι φοιτήτριες/τες των Τμημάτων του έχουν επιπλέον ευκαιρίες τμηματικής φοίτησης σε κάποιο άλλο από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια που απαρτίζουν το CIVIS.

Το Τμήμα προωθεί και συμμετέχει στις δράσεις του Τμήματος Διεθνών Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων και Λοιπών Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Ιδρύματος.

Η κινητικότητα χρηματοδοτείται κεντρικά με εφάπαξ ποσό για την κάλυψη των αναγκών για το διάστημα που διαρκεί.

Για περισσότερες πληροφορίες από το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επικοινωνούν με το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος, αρμόδιο για τα προγράμματα ERASMUS+ και CIVIS, Επικ. Καθ. κ. Λυκούργο Κουρκουβέλα (lykour@pms.uoa.gr, κιν.: +30 6946 028 954).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκέπτονται τη διεύθυνση: http://www.interel.uoa.gr/socrates-erasmus.index.html,
καθώς και να επικοινωνούν με την ακαδημαϊκή υπεύθυνη του Τμήματος στο ΕΚΠΑ (Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 6ος  όροφ., Γραφ. 602, τηλ. 210 36 89 469).