Συνεργασίες Τμήματος

Το τμήμα έχει αναπτύξει συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένων Ναυτιλίας Νομού Ευβοίας (ΟΛΝΕ).

Μία πολυδιάστατη συνεργασία ξεκινά, ανάμεσα στο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ που εδρεύει στα Ψαχνά Ευβοίας και στον ΟΛΝΕ, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στα γραφεία του Οργανισμού.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν να προωθήσουν από κοινού δράσεις όπως η πρακτική άσκηση και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις φοιτητών του Τμήματος στον Οργανισμό, οι ομιλίες στελεχών του Οργανισμού στο Τμήμα, η συνδρομή του Τμήματος στις ανάγκες του Οργανισμού σε εφαρμοσμένες μελέτες, σε οργανωτικά και διοικητικά θέματα, σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικής του ανάπτυξης, καθώς και στην μεσοσταδιοδρομική εκπαίδευση των στελεχών του.

Περαιτέρω, οι δύο φορείς θα μελετήσουν αλλά και με δράσεις τους θα συμβάλλουν, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο Νομό Ευβοίας.
Επιδίωξη είναι η εγκαθίδρυση μίας επωφελούς αμφίδρομης σχέσης, η οποία από τη μια πλευρά θα τονώσει την εκπαιδευτική διαδικασία του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας και τη σταδιοδρομία των αποφοίτων του, και από την άλλη θα συνδράμει ουσιαστικά τον Οργανισμό Λιμένων του Νομού Ευβοίας να υλοποιήσει το σημαντικό στρατηγικό σχέδιο που έχει εκπονήσει για τις δραστηριότητές του στο Νομό Ευβοίας.

Η γόνιμη συνέργεια μεταξύ των δύο μερών αναμένεται να αποτελέσει θετικό έναυσμα για την εξάπλωση των συνεργασιών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΚΠΑ με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία του Νομού Ευβοίας.

Το ΤΔΙΛΙΝ θα στηρίξει σε μεγάλο ποσοστό την επιτυχή λειτουργία του στη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου, με επιχειρήσεις της περιοχής του, της ευρύτερης περιοχής και της χώρας, ενός δικτύου ανθρώπων, τεχνολογίας και διοίκησης στους λιμένες, τη ναυτιλία, και τις συνδεόμενες εφοδιαστικές αλυσίδες και άλλες δραστηριότητες.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη συνεργασία δεν επηρεάζεται η αυτοτέλεια της πανεπιστημιακής έρευνας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ διατηρείται σε περιπτώσεις τις οποίες απαιτείται απόρρητο των επιχειρηματικών θεμάτων.

Το Τμήμα ΔΙΛΙΝ αναπτύσσει συνεργασίες διασύνδεσης με επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών, όπως μεταξύ άλλων:

  • Πρακτική άσκηση φοιτητών
  • Ομιλίες – Τακτικές Διαλέξεις στελεχών Επιχειρήσεων στο Τμήμα
  • Επισκέψεις φοιτητών σε επιχειρήσεις.
  • Σύνδεση του Προγράμματος Σπουδών με τις ανάγκες των Ελληνικών Επιχειρήσεων.
  • Μεσοσταδιοδρομική εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, οργάνωση θερινών σχολείων και ταχύρρυθμων βραχυχρόνιων κύκλων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με πρακτική διάσταση, στοχευμένων στις ανάγκες των στελεχών των επιχειρήσεων του κλάδου.
  • Συνεργασία στην αντιμετώπιση στρατηγικών και λειτουργικών θεμάτων των επιχειρήσεων.
  • Εκπόνηση και χρήση περιπτώσεων (case studies) ελληνικών επιχειρήσεων για διδακτικούς σκοπούς.
  • Διεξαγωγή κοινών στρογγυλών τραπεζών, ημερίδων, συμποσίων, εργαστηρίων.
  • Συνεργασία σε ελληνικά και ευρωπαϊκά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.
  • Συνεντεύξεις για εργασιακή πρόσληψη φοιτητών.