Βιβλιοθήκες

Στο Συγκρότημα του Ευρίπου λειτουργεί Δανειστική Βιβλιοθήκη, η οποία καλύπτει τις ανάγκες και απαιτήσεις όλων των Τμημάτων του Συγκροτήματος, παρέχοντας πρόσβαση σε έντυπους και ηλεκτρονικούς τίτλους βιβλίων, καθώς και σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Το διαθέσιμο υλικό της Βιβλιοθήκης εμπλουτίζεται και επικαιροποιείται συστηματικά.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο και χώρους ομαδικής μελέτης, ενώ η συλλογή της είναι ανοικτής πρόσβασης για τις/τους φοιτήτριες/τες (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), το Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό.

Εκτός από τη Βιβλιοθήκη του Συγκροτήματος Ευρίπου, για τις ανάγκες των σπουδών τους οι φοιτήτριες/τες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τις βιβλιοθήκες των Σχολών του ΕΚΠΑ και ειδικότερα:

  • Βιβλιοθήκη Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

http://www.lib.uoa.gr/bibliothikes-scholon/oikonomikon-kai-politikon-epistimon.html

  • Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών

http://sci.lib.uoa.gr/

  • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

http://www.lib.uoa.gr/

  • Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής

http://phil.lib.uoa.gr/

  • Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής

http://law.lib.uoa.gr/

  • Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας

http://healthsci.lib.uoa.gr/

  • Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής

http://www.ecd.uoa.gr/

  • Βιβλιοθήκη Πανεπιστημιακής Λέσχης

https://lib.eap.gr/