Υπηρεσίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛΕΙΔΙ) αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών προς τα μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας, το Προσωπικό και τις/τους φοιτήτριες/τες.

Το ΚΛΕΙΔΙ υποστηρίζει περισσότερα από 80.000 μέλη της ακαδημαϊκής Κοινότητας, προσφέροντας καινοτόμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και ψηφιακά μέσα για την υποστήριξη της συνεργασίας, της επικοινωνίας και της εκπαίδευσης, έχοντας αναλάβει το σύνολο των υποχρεώσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Ιδρύματος με γνώμονα τη διευκόλυνση των χρηστών του. Η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής στη διδακτική διαδικασία είναι συνεχώς αυξανόμενη και διασφαλίζει ένα ευρύ πλέγμα δυνατοτήτων, από την ηλεκτρονική ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ασύγχρονη πλατφόρμα μαθησιακής υποστήριξης ‘eclass’ που διαθέτει το Ίδρυμα, έως και τη διενέργεια εξετάσεων με ηλεκτρονικό τρόπο. Επιπλέον, κατά την πρόσφατη υγειονομική κρίση, διατέθηκαν και αξιοποιήθηκαν και τα ’’εργαλεία’’ (πλατφόρμες) σύγχρονης εκπαίδευσης (Webex, Skype for Business) με άριστα αποτελέσματα, όπως φάνηκε και από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό συμμετοχής των φοιτητριών/των στις ηλεκτρονικές διαλέξεις.

Η πλατφόρμα eclass υποστηρίζει το σύνολο των διεξαγόμενων μαθημάτων του ΠΠΣ του Τμήματος και διευκολύνει σημαντικά την επικοινωνία μεταξύ Διδακτικού Προσωπικού και φοιτητριών/των, καθώς και την άυλη διανομή εκπαιδευτικού υλικού, με θετικές συνέπειες στη διαχείριση των πόρων και του περιβάλλοντος. Ως προς τα ηλεκτρονικά βοηθήματα, η διαδικασία επικαιροποίησης του παρεχόμενου υλικού είναι συνεχής και η/ο κάθε διδάσκουσα/ων μπορεί να ενημερώνει ανά πάσα στιγμή τόσο τις έντυπες όσο και τις ηλεκτρονικές σημειώσεις των μαθημάτων.

Επιπρόσθετα, οι φοιτήτριες/τες έχουν δυνατότητα πρόσβασης τόσο σε γενικό βιβλιογραφικό υλικό και σε ακαδημαϊκά περιοδικά μέσω του εθνικού δικτύου HEALINK όσο και σε βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι συνδρομητής το ΕΚΠΑ. Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη από τη Βιβλιοθήκη, σε συνεργασία με το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος, για παραγγελίες νέων βιβλίων.