Διδακτικά Συγγράμματα

Με την ολοκλήρωση των εγγραφών σε κάθε εξάμηνο, οι φοιτήτριες/τες δικαιούνται δωρεάν παροχή συγγραμμάτων, σημειώσεων ή φακέλου βιβλιογραφίας. Το σχετικό διδακτικό υλικό διανέμεται σε βιβλιοπωλεία ή/και εκδοτικούς οίκους ή σε γραφεία διδασκόντων. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να αποστέλλονται τα συγγράμματα στις/στους φοιτήτριες/τες σε διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Για την παραλαβή των συγγραμμάτων, οι φοιτήτριες/τες πρέπει να έχουν κάνει προηγουμένως ηλεκτρονική δήλωση, σε συγκεκριμένη προθεσμία, στην ηλεκτρονική υπηρεσία του συστήματος προμήθειας βιβλίων Εύδοξος (http://www.eudoxus.gr), όπου επιλέγουν τα συγγράμματα σύμφωνα με τη δήλωση μαθημάτων και συγγραμμάτων που υπέβαλλαν στη δικτυακή περιοχή http://my-studies.uoa.gr. Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής από την Υπηρεσία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος ‘ΕΥΔΟΞΟΣ’ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν είναι δυνατή η προμήθεια συγγραμμάτων.