Άρθρα σε Συνέδρια

Έτος 2023

 • J. Plikas, P. Trakadas, D. Kenourgios, 2023. Assessing the Ethical Implications of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) on Job Displacement Through Automation: A Critical Analysis of Their Impact on Society, Springer Nature Singapore, International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence, Ethics, and Multidisciplinary Applications, 313-325.
 • J. Plikas, P. Trakadas, D. Kenourgios, 2023. On the Relationship Between Artificial Intelligence (AI) and Economic Growth (GDP)—the Case of Europe, Springer Nature Singapore, International Conference on Frontiers of Artificial Intelligence, Ethics, and Multidisciplinary Applications, 327-342.
 • A. Sarlas, A. Kalafatelis, G. Alexandridis, M. Kourtis, P. Trakadas, 2023. Exploring federated learning for speech-based parkinson’s disease detection, Proceedings of the 18th International Conference on Availability, Reliability and Security, Article No.: 102, 1–6.
 • S. Spantideas, A. Giannopoulos, MA. Cambeiro, O. Trullols-Cruces, E. Atxutegi, P. Trakadas, 2023. Intelligent Mission Critical Services over Beyond 5G Networks: Control Loop and Proactive Overload Detection, IEEE, 2023 International Conference on Smart Applications, Communications and Networking (SmartNets), 1-6.
 • K. Skianis, A. Giannopoulos, A. Kalafatelis, P. Trakadas, 2023. Digital Twin for Automated Industrial Optimization: Intelligent Machine Selection via Process Modelling, IEEE, 2023 IEEE International Conference on Industry 4.0, Artificial Intelligence, and Communications Technology (IAICT), 84-90.
 • I.P. Chochliouros, M.A. Kourtis, G. Xilouris, W. Tavernier, E.A. Sanchez, M. Anastassova, C. Bolzmacher, N. Tcholtchev, A. Corsi, P. Trakadas, M. Millet, C. Xenakis, A. Imeri, F. Bellesini, P. D’Ostilio, A. Markakis, I. B. Engin, A. Litke, L. M. Quarato, D. Cugat, G. Gardikis, C. Zarakovitis, S. Bouilland, Z. Zaharis, C. Lessi, D. Arvanitozisis, A. S. Spiliopoulou, 2023. OASEES: An Innovative Scope for a DAO-Based Programmable Swarm Solution, for Decentralizing AI Applications Close to Data Generation Locations, Springer Nature Switzerland, IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, 91-105.
 • Giannopoulos, A., Nomikos, N., Ntroulias, G., Syriopoulos, T., Trakadas, P., 2023. Maritime Federated Learning for Decentralized On-Ship Intelligence, Proceedings of International Conference on Artificial
  Intelligence Applications and Innovations, 195-206.

 • Nomikos, N., Giannopoulos, A., Trakadas, P., Karagiannidis, G.K., 2023. Uplink NOMA for UAV-Aided Maritime Internet-of-Things, Proceedings of the 19th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN), 1-6.
 • Giannopoulos, A., Spantideas, S., Nomikos, N., Kalafatelis, A., Trakadas, P., 2023. Learning to Fulfill the User Demands in 5G-enabled Wireless Networks through Power Allocation: a Reinforcement Learning approach, in Proceedings of the 19th International Conference on the Design of Reliable Communication Networks (DRCN), 7-15.

Έτος 2022

 • Lavdas, S., Gkonis, P., Zinonos, Z., Trakadas, P., Sarakis, L., 2022. Throughput based adaptive beamforming in 5G millimeter wave massive MIMO cellular networks via machine learning, Proceedings of the IEEE 95th Vehicular Technology Conference: (VTC2022-Spring), pp. 1-7.
 • Καρδιτσά Α., Ρουμπής Ε., Βαγγέλας Γ., Συριόπουλος Θ., 2022. Λιμάνια και περιβάλλον: Ευρωπαϊκές πολιτικές και αναγκαίες πρωτοβουλίες. 1ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση ΕΚΠΑ, 15-17/06/2022, Αθήνα.

 • Πούλος Σ., Καρδιτσά Α., Κοτίνας Β., 2022. Οι επιπτώσεις της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής στις παραλίες της Ελλάδος. 1ο Συνέδριο για την Κλιματική Κρίση ΕΚΠΑ, 15-17/06/2022, Αθήνα.

 • Karamplias, T., Spantideas, S., Giannopoulos, A., Gkonis, P., Kapsalis, N., Trakadas, P., 2022. Towards closed-loop automation in 5G open RAN: Coupling an open-source simulator with XApps”, in Proceedings of the Joint European Conference on Networks and Communications & 6G Summit (EuCNC/6G Summit), pp. 232-237.

 • Kotinas, V., Karditsa, A., Poulos, S., 2022. Coastal vunlerability assessment to sea level rise for the coasts of the Ionian Islands. 16th International Congress of the Geological Society of Greece, 17-19 October, 2022 – Patras, Greece, Bulletin of the Geological Society of Greece, Sp. Publ.
 • Skagias, K., Belias, D., Vasiliadis, L., Papademetriou, C., 2022, Digital tourist marketing: The latest developments and recommendations of how Mykonos can take advantage of digital and influencer marketing, Chapter in book Transcending Borders in Tourism Through Innovation and Cultural Heritage, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham. https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-92491-1_60.

 • Belias, D., Vasiliadis. L., 2022. Robots on the tourist industry – A review for future research directions, Chapter in book Transcending Borders in Tourism Through Innovation and Cultural Heritage, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham. https://doi.org/ 10.1007/978-3-030-92491-1_60

 • Anastasatou M., Karditsa A., Tsoutsia A., Foutrakis P., Petrakis S., Rousakis G., Poulos S.E., Kapsimalis V., Hasiotis Th. and Stamatakis M. Marine Aggregates Deposits in the inner shelf of the SE Evia Island, Aegean Sea, Greece. Marine and Inland Waters Research Symposium, 16-20/09/2022, Porto Heli, Greece.

 • Drosinou G-M., Karditsa A., Petrakis S., Poulos S. Estimates for beach retreat in eight pocket beaches of the SW Messinia (Ionian Sea, Greece). Marine and Inland Waters Research Symposium, 16-20/09/2022, Porto Heli, Greece.
 • Koumpou S.V., Petrakis S., Karditsa A., Kapsimalis V. and Poulos S. Nearshore hydrodynamic processes related to shoreline retreat due to seal level rise induced by climate change, along the northern coast of Messiniakos gulf (Ionian Sea). Marine and Inland Waters Research Symposium, 16-20/09/2022, Porto Heli, Greece.
 • Karditsa A, Niavis S., Hatzaki M., Paramana Th., 2022. Touristic risk assessment of Ionian beaches (Greece) in response to sea level rise. Using the best scientific knowledge for the sustainable management of estuaries and coastal seas- ECSA59, 4-9/09/2022, San Sebastien, Spain.
 • Karditsa A., Kotinas V., Poulos S.E. Response of the Greek beaches to the anticipated sea-level rise. Using the best scientific knowledge for the sustainable management of estuaries and coastal seas- ECSA59, 4-9/09/2022, San Sebastien, Spain.
 • Poulos S.E., Karditsa A. Assessment of the impact of sea-level rise due to Climate Change on the coasts of the Peloponnese (Eastern Mediterranean). Using the best scientific knowledge for the sustainable management of estuaries and coastal seas- ECSA59, 4-9/09/2022, San Sebastien, Spain.
 • Syriopoulos T., Karamperidis S., Tsatsaronis M., and Boura G. (2022). ‘ESG rating and reporting’, International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 13=16 September, Busan, Korea.
 • Syriopoulos T., Tsatsaronis M., and Gorila M. (2022). ‘COVID-19 impact on the global cruise industry: Financial performance evaluation’, International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 13-16 September, Busan, Korea.
 • Syriopoulos T. (2022). ‘Alternative financing instruments in shipping business: An economic approach’, 10th International Conference of Maritime Law, 26-28 March, Piraeus.
 • Syriopoulos T., Karamperidis S., Tsatsaronis M., and Mpoura G. (2022). ‘Quantitative analysis of ports’ environmental footprint: The case of Piraeus and Thessaloniki ports’, 1st Conference on Climate Crisis, 15-17 June, UoA, Athens.
 • Syriopoulos T., Karditsa K., Roumpis E., and Vaggelas G. (2022). ‘Ports and environment: European policies and required initiatives’, 1st Conference on Climate Crisis, 15-17 June, UoA, Athens.
 • Syriopoulos T., Alepis S., Nikitakos, N., and Papachristos, P. (2022). ‘Green ports, mobility accessibility for disabled’, 1st Conference on Climate Crisis, 15-17 June, UoA, Athens.
 • Syriopoulos T., Papachristos, P., Daginis, I., and Nikitakos, N. (2022). ‘Integration of nautical education and training with green shipping’, 1st Conference on Climate Crisis, 15-17 June, UoA, Athens.

Έτος 2021

 • Paramana Th., Karditsa A., Milatou N., Petrakis S., Megalofonou P., Poulos S. and Dassenakis M., 2021. Creating the base for MSP; depicting the environmental status of Inner Ionian-Korinthiakos Gulf. Proceedings of the 7th International Conference on Environmental Science & Technology (CEST), 1-4/09/2021, Athens, https://doi.org/10.30955/gnc2021.00218

   

 • Belias, D. and Vasiliadis, L. (2021), “Pilot Study for Two Questionnaires Assessing Intentions of Use and Quality of Service of Robots in the Hotel Industry”, chapter in book Strategic Innovative Marketing and Tourism, Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham.

 • Syriopoulos T., Tsatsaronis M., and Georgopoulou P. (2021). ‘Stock market reactions in the shipping and airline industries during the Covid-19 pandemic: An empirical approach’, 11th Annual Conference of Financial Engineering and Banking Society (FEBS), 21 – 22 December, Athens.
 • Syriopoulos T., Tsatsaronis M., and Boura G. (2021). ‘Poseidon Principles: The impact on shipping finance’, International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 25 – 28 November, Rotterdam.
 • Syriopoulos T., Gavalas D., and Tsatsaronis M. (2021). ‘COVID–19’s impact on Baltic Indices across different shipping sectors’, International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 25 – 28 November, Rotterdam.
 • Syriopoulos T., Merika A., and Merika X.A. (2021). ‘Global port detentions: Characteristics and consequences’, International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 25 – 28 November, Rotterdam.
 • Sarakis, P. Trakadas, J. Martrat, S. Prior, O. Trullols-Cruces, E. Coronado, M. Centenaro, G. Kontopoulos, E. Atxutegi, P. Gkonis, S. Gonzalez-Diaz, A. Antonopoulos, S. Siddiqui and P. Merino, “Cost-Efficient 5G Non-Public Network Roll-Out: The Affordable5G Approach”, IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom), 7-10 September 2021, Athens, Greece and Online
 • P. Gkonis, P. Trakadas, L. Sarakis,  A. Giannopoulos, S. Spantideas and N. Capsalis “On the Performance Evaluation of 5G MIMO Networks employing NOMA via System-Link Level Simulations”, 4th World Symposium on Communication Engineering (WSCE 2021), 19-22 August 2021, Online
 • S. Spantideas, A. Giannopoulos, N. Kapsalis, A. Kalafatelis, C. Capsalis and P. Trakadas “Joint Energy-efficient and throughput-Sufficient Transmissions in 5G Cells with Deep Q-Learning”, IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom), 7-10 September 2021, Athens, Greece and Online
 • Giannopoulos, S. Spantideas, N. Kapsalis, P. Gkonis, P. Karkazis, L. Sarakis, P. Trakadas and C. Capsalis, “WIP: Demand-Driven Power Allocation in Wireless Networks with Deep Q-Learning”, WoWMoM 2021, 7-11 June 2021, Online
 • E. Giannopoulos, S. Spantideas, C. Tsinos, P. Trakadas “Power Control in 5G Heterogeneous Cells considering User Demands using Deep Reinforcement Learning”, 5G-PINE 2021 (6th Workshop on 5G – Putting Intelligence to the Network Edge), 2021
 • Belias, D. and

  Vasiliadis, L. (2021), “A Conceptual Study of Proposing a Model to Use Robots in Hospitality Industry based on the Empirical Evidences”, Journal of Tourism & Management Research, Vol.6, No.1, pp. 830-841. DOI:10.26465/ojtmr.2018339544

Έτος 2020

 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., and Gkorila, M. (2020). ‘Financing decisions for sustainable growth in the cruise industry’, Cartagena Cruise Dialogue 2020 Conference, February, Cartagena, Colombia.
 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Papageorgiou, A. and Gkorila, M. (2020). ‘The impact of Corporate Social Responsibility on corporate financial performance: An empirical study on shipping’, International Association of Maritime Economists (IAME) Conference, 10-13 June, Honk-Kong.
 •  

  Vasiliadis L. and Belias, D. (2020), “The Value of Cultural Routes in Greece- Examination of the Current Situation”, chapter in book Culture and Tourism, in a Smart, Globalized and Sustainable World, Springer Proceedings in Business and Economics, Springer, Cham.

 •  

  Belias D., Vasiliadis L., Velissariou E. (2020), “Internal Marketing in Tourism – The Case of Human Resource Empowerment on Greek Hotels”, (Eds.), chapter in book Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital Transition, Katsoni V. and Velander K., (Eds.), Springer Proceedings in Business and Economics

 • Belias D., Vasiliadis L., Mantas C. (2020), “The human resource training and development of employees working on luxurious hotels in Greece”, chapter in book Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital Transition, Katsoni V. and Velander K., (Eds.), Springer Proceedings in Business and Economics.

 • Belias D., Vasiliadis L., Zaftis E. (2020), “The impact of cultural routes on traditional The case of Greece”, chapter in book Cultural and Tourism Innovation: Integration and Digital Transition, Katsoni V. and Velander K., (Eds.), Springer Proceedings in Business and Economics.

Έτος 2019

 • Belias, D., Velissariou, E., Vasiliadis, L., Kyriakou, D., Mantas, C., Varsanis, K., Sdrolias, L., Koustelios, A., Tselios, D. (2019), «Tourism and Destination Marketing the Case of Greece», chapter in book Strategic Innovative Marketing, pp.: 67-74, Sakas D., Nasiopoulos D. (Eds.), IC-SIM 2017, Pafos, Cyprus, Springer Proceedings in Business and Economics

 • Syriopoulos T., Vasileiou, E., Tsatsaronis, M. and Vlachou, P. (2019). ‘Does the Value-at-Risk legislative framework lead to  procyclical risk estimations?’ Financial Engineering and Banking Society, Athens.
 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Gavalas, D. and Karamanos, I. (2019). ‘Support vector machine (SVM) assessment in ship price forecasting’, IAME International Conference, Athens.
 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M. and Tzima, K. (2019). ‘High yield bond spread determinants: The case of shipping’, Financial Engineering and Banking Society Conference, Prague.
 • Syriopoulos, T., Tsatsaronis, M., Oikonomopoulou, M., and Karamanos, I. (2019). ‘Shipping freight forecasting using machine learning methods’, International Conference on Business & Economics, Hellenic Open University, Athens.