Το Τμήμα

Το νεοσύστατο Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Τ.ΔΙ.ΛΙ.Ν) στο συγκρότημα του Ευρίπου ανήκει στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποστολή του Τμήματος είναι να προσφέρει ένα σύνθετο πλέγμα υψηλής ποιότητας διεπιστημονικών ακαδημαϊκών σπουδών, με την παραγωγή καινοτόμου θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας διεθνούς επίπεδου, εστιάζοντας στους τομείς της διοίκησης ναυτιλιακών επιχειρήσεων, της διαχείρισης και διοίκησης λιμένων, καθώς και των επιχειρήσεων και φορέων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο περιβάλλον των θαλάσσιων μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι επιχειρηματικοί αυτοί τομείς είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και η Ελλάδα κατέχει συστηματικά διεθνή πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι φοιτήτριες / φοιτητές του Τμήματος εμβαθύνουν σε σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις και αποκτούν ευρεία θεωρητική υποδομή, εφαρμοσμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε ένα πολυεπίπεδο πλαίσιο σπουδών.

Η κατάκτηση ισχυρών συγκριτικών επιστημονικών πλεονεκτημάτων παρέχει στους αποφοίτους ευρείες δυνατότητες αναζήτησης επαγγελματικών ευκαιριών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, ως σύγχρονα καταρτισμένα στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οργανισμών διαχείρισης και διοίκησης λιμένων, επιχειρήσεων και φορέων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών, της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και, ευρύτερα, των οικονομικών, της χρηματοοικονομικής διοίκησης και των επιχειρήσεων.

Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου διδακτικού Προγράμματος Σπουδών, η ανάπτυξη δράσεων και συνεργασιών με την ευρύτερη ναυτιλιακή Κοινότητα και τις επιχειρήσεις, οι διεπιστημονικές ερευνητικές δραστηριότητες και η αξιοποίηση πολύπλευρων συνεργειών, τόσο στο πλαίσιο της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών όσο και με διεθνή ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρηματικούς φορείς και οργανισμούς, προσφέρουν στους φοιτήτριες / φοιτητές του Τμήματος δυναμικές προοπτικές και ελκυστικές ευκαιρίες εξέλιξης στο σύνολο των επιχειρήσεων ενός από τους δυναμικότερους κλάδους της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σπουδών συμβάλλει στη Γαλάζια Ανάπτυξη κύριοι άξονες της οποίας είναι η Γαλάζια Οικονομία και η αειφόρα εκμετάλλευση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, ενώ εντάσσει τα λιμάνια στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Παράκτιας ζώνης.

Τέλος, το Πρόγραμμα Σπουδών προσφέρει το βασικό υπόβαθρο το αναγκαίο ώστε να παρακολουθούν οι φοιτήτριες / φοιτητές και απόφοιτοι του Τμήματος τις νομικές διαδικασίες και τις διεθνείς διεργασίες που σε μεγάλο βαθμό επηρεάζουν τις εξελίξεις στους τομείς της διαχείρισης λιμένων και της ναυτιλίας.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτήτριες / φοιτητές κατέχουν όλα τα κρίσιμα επιστημονικά εφόδια που είναι απαραίτητα για τη συμβολή τους στην ενίσχυση της ελληνικής ναυτιλίας ως διεθνούς ηγετικής δύναμης, καθώς και στην ανάπτυξη ενός συγχρόνου εθνικού λιμενικού συστήματος και συνδεδεμένων δραστηριοτήτων που να επιτρέπουν την ανάδειξη της χώρας ως διαμετακομιστικού κέντρου-κόμβου με διεθνή εμβέλεια, ενισχύοντας και διαχέοντας τα ευρύτερα οικονομικά οφέλη στις εμπλεκόμενες τοπικές κοινωνίες, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα, την αειφορία των δράσεων και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Εγκατεστημένο σε μια περιοχή γνωστή από την αρχαιότητα για την ισχυρή οικονομική της ανάπτυξη και τη θαλάσσια παράδοσή της, αλλά και το σπάνιο στον Ελλαδικό χώρο φαινόμενο του πορθμού του Ευρίπου, το Τ.ΔΙ.ΛΙ.Ν διευρύνει τις δυνατότητες της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής να αναδειχθούν σε έναν σύγχρονο ναυτιλιακό κόμβο, με την ανάπτυξη σύνθετων ναυτιλιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (εμπορικών, μεταφορικών, λιμενικών, τουριστικών, αλιευτικών, αναψυχής κ.α.).