Υποτροφίες – Βραβεία

Το ΕΚΠΑ παρέχει στις/στους φοιτήτριες/τες του ΕΚΠΑ δυνατότητες λήψης υποτροφιών και βραβείων (άρθρο 23, Ν. 2413/96), μέσω των Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου και του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Ο αριθμός των βραβείων μπορεί να μεταβάλλεται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με τα έσοδα κάθε Κληροδοτήματος. Οι υποτροφίες και τα βραβεία απονέμονται υπό προϋποθέσεις που μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, γραπτό διαγωνισμό ή επιλογή με βάση την επίδοση της/του φοιτήτριας/τη και την οικονομική της/του κατάσταση.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προβλέπεται η θεσμοθέτηση ετήσιου χρηματικού βραβείου για την/τον πρωτεύσασα/ντα φοιτήτρια/τη ανά ακαδημαϊκό έτος. Επίσης, προβλέπεται η θεσμοθέτηση χρηματικού βραβείου για την/τον φοιτήτρια/τη που ολοκληρώνει τις σπουδές της/του με τον υψηλότερο τελικό βαθμό. Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις εξειδικεύονται και αξιολογούνται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σε θέματα υποτροφιών και βραβείων του ΕΚΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν σε:

Διεύθυνση Κληροδοτημάτων ΕΚΠΑ

Χρήστου Λαδά 6, 6ος όροφος

Τηλ. 210 3689131-4

http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/ypotrofies-brabeia.html

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Ν. Ιωνία

www.iky.gr