Προπτυχιακές Σπουδές στο ΤΔΙΛΙΝ

Οι φοιτητές που παρακολουθούν τις Προπτυχιακές Σπουδές του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) εντάσσονται σε μια φιλόξενη κοινότητα νέων επιστημόνων που απολαμβάνουν μια διεπιστημονική εμπειρία μάθησης από ένα δυναμικό διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό με σημαντική ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Το σύγχρονο Πρόγραμμα Σπουδών, τα Ερευνητικά Εργαστήρια, η δυνατότητα για Πρακτική Άσκηση και το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δραστηριοτήτων όπως η οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων, οι συχνές διαλέξεις διακεκριμένων ομιλητών και οι τακτικές εκπαιδευτικές επισκέψεις των φοιτητών σε οργανισμούς και επιχειρήσεις στοχεύουν στην καλύτερη ανάπτυξη των θεωρητικών γνώσεων και την πρακτική κατάρτιση των φοιτητών.