Εθελοντικές Ομάδες – Κοινωνικές Δραστηριότητες

Στα πλαίσια της ένταξης του νέου Τμήματος στην τοπική κοινωνία της ευρύτερης περιοχής της Χαλκίδας αλλά της Εύβοιας γενικότερα σχεδιάζονται και πρόκειται να υλοποιηθούν μεσοπρόθεσμα δράσεις και ενέργειες με εθελοντικές ομάδες και κοινωνικές δραστηριότητες, οι οποίες θα επιτρέψουν τη διασύνδεση του Τμήματος με την τοπική κοινωνία και θα συμβάλλουν στη διάχυση αμοιβαίων επωφελειών.