Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, ενώ τις ακριβείς ημερομηνίες καθορίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου.

  • Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.
  • Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει στα τέλη Μαΐου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και δύο ή τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του Τίτλου Σπουδών. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και δίνεται με απόφαση του Πρύτανη.

Κάθε εξάμηνο έχει δύο εξεταστικές περιόδους:

  • Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και επαναληπτικά κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
  • Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιουνίου και επαναληπτικά κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου διαρκούν τρεις εβδομάδες, ενώ αυτή του Ιουνίου διαρκεί σύμφωνα με τον Νόμο δύο εβδομάδες, ενδεχομένως όμως να χρειαστεί να επεκτείνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διδακτική και Εξεταστική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Χειμερινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: από Δευτέρα 2-10-2023 έως και Παρασκευή 12-1-2024

Περίοδος Εξετάσεων: από Δευτέρα 22-01-2024 έως και Παρασκευή 16-02-2024


Ημέρες Διακοπών – Αργιών

Εθνική Εορτή: Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2023

Πολυτεχνείο: Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Διακοπές Χριστουγέννων: από Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου 2023 έως και Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024

Εαρινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: από Δευτέρα 19-02-2024 έως και Παρασκευή 31-05-2024

Περίοδος Εξετάσεων: από Δευτέρα 10-06-2024 έως και Παρασκευή 05-07-2024


Ημέρες Διακοπών – Αργιών 

Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024:  Ημέρα κατάληψης το 1973 του κτηρίου της Νομικής (Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών) από  φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά της δικτατορίας

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

Εθνική Εορτή: Δευτέρα 25 Μαρτίου 2024

Διακοπές Πάσχα: από Μ. Δευτέρα 29-04-2024 έως και 10-05-2024

Πρωτομαγιά:

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024

Φοιτητικές Εκλογές: Διακοπή των μαθημάτων την εκάστοτε ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών και την επόμενη


Περίοδος Εξετάσεων Σεπτεμβρίου: από Δευτέρα 02-09-2024 έως και Παρασκευή 27-09-2024