Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα σπουδών, στο χειμερινό και στο εαρινό, ενώ τις ακριβείς ημερομηνίες καθορίζει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου.

  • Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και λήγει στις αρχές του τελευταίου δεκαημέρου του Ιανουαρίου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του χειμερινού εξαμήνου.
  • Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει στα μέσα Φεβρουαρίου και λήγει στα τέλη Μαΐου. Ακολουθεί η πρώτη εξεταστική περίοδος του εαρινού εξαμήνου.

Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας και δύο ή τρεις εβδομάδες εξετάσεων. Αν για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των εβδομάδων διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από τις δεκατρείς, το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται, τυχόν δε εξέτασή του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του Τίτλου Σπουδών. Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και δίνεται με απόφαση του Πρύτανη.

Κάθε εξάμηνο έχει δύο εξεταστικές περιόδους:

  • Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και επαναληπτικά κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.
  • Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται κατά την περίοδο του Ιουνίου και επαναληπτικά κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Οι εξεταστικές περίοδοι του Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου διαρκούν τρεις εβδομάδες, ενώ αυτή του Ιουνίου διαρκεί σύμφωνα με τον Νόμο δύο εβδομάδες, ενδεχομένως όμως να χρειαστεί να επεκτείνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Διδακτική και Εξεταστική Περίοδος Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Χειμερινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: από Δευτέρα 3-10-2022 έως και Παρασκευή 13-1-2023

Περίοδος Εξετάσεων: από Δευτέρα 30-01-2023 έως και Παρασκευή 24-02-2023


Ημέρες Διακοπών – Αργιών

Εθνική Εορτή:Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

Πολυτεχνείο: Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Διακοπές Χριστουγέννων: από Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2022 έως και Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Εαρινό Εξάμηνο

Περίοδος Διδασκαλίας: από Δευτέρα 27-02-2023 έως και Παρασκευή 09-06-2023

Περίοδος Εξετάσεων: από Δευτέρα 19-06-2023 έως και Παρασκευή 14-07-2023


Ημέρες Διακοπών – Αργιών 

21 Φεβρουαρίου 2023:  Ημέρα κατάληψης το 1973 του κτηρίου της Νομικής (Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών) από  φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά της δικτατορίας

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Εθνική Εορτή: 25 Μαρτίου 2022

Διακοπές Πάσχα: από Μ. Δευτέρα 10-04-2023 έως και 21-04-2023

Πρωτομαγιά: Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Φοιτητικές Εκλογές: Διακοπή των μαθημάτων την εκάστοτε ημέρα διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών
και την επόμενη


Περίοδος Εξετάσεων Σεπτεμβρίου: από Παρασκευή 01-09-2023 έως και Παρασκευή 29-09-2023